במשך שנים רבות מחייבת העיריה בית עסק מסוג משתלה חיוב חסר בארנונה, בשל טעות במדידה. כאשר מתבררת הטעות, האם נתונה לעירייה הסמכות לתקן את הטעות רטרואקטיבית, ולהטיל על בעל העסק חיוב ארנונה – לשנים אחורנית?

שאלה זו נדונה בעמנ (ת"א) 26594-05-11 משתלת בית הירוק (1989) בע"מ נ' מנהלת הארנונה המחלקה למים וגביה עיריית רמת גן (פורסם בנבו 2012).

בית המשפט נדרש לצורך אותו עניין לעשות שימוש בהלכה ישנה בתחום חיוב רטרואקטיבי של ארנונה: עמנ (ת"א) 270-08 חניוני קפלן בע"מ נ' מנהל הארנונה של עיריית רחובות (ניתן: 3.2.11): באותה פרשה נפסק כי "אין איסור גורף לתקן למפרע חיובי ארנונה" אך נקבע שם כי "רק במקרים מיוחדים קיימת הצדקה לשינוי רטרואקטיבי של חיוב הארנונה, וכל מקרה יבחן לגופו".

בעניין קפלן שכר בית העסק נכס לשימוש עסקי, וסיווגו של העסק נותר כשהיה מקודם. אלא מאי? לאחר שאותו בית עסק שכר את הנכס, שינתה העירייה את סיווג האזור שבו שכר בית העסק את הנכס, שינוי שמשמעותו הייתה הגדלת תשלומי הארנונה במאות אחוזים. לא זו בלבד שהעירייה, באותו מקרה, שינתה את סיווג האזור, לאחר שבית העסק שכר את הנכס, אלא שאך ורק בחלוף 6 שנים הודע לבית העסק בדבר שינוי סיווג זה, היינו בשנת 2002, או אז דרשה העירייה מבית העסק לשלם רטרואקטיבית את שיעור הארנונה המשודרג.

בית המשפט קבע באותה פרשה כי חרף ההיתר הכולל הניתן לרשויות מקומיות לגבות ארנונה רטרואקטיבית, הדבר ייעשה אך ורק לעיתים רחוקות, תוך התחשבות בכללי המשפט המנהלי הקובעים שאין להטיל על נישום חיוב למפרע, כל עוד אין לו אשם תורם, בכך שלא הוטל עליו חיוב בזמן אמת: בית המשפט קבע כי בית העסק כלל לא הודע על שינוי סיווג האזור ולא היה אמור לברר זאת, וכי העירייה עצמה התרשלה באי יידוע בית העסק בדבר שינוי הסיווג, וכי בנסיבות אלו, על בית העסק לשלם ארנונה מוגברת מרגע שהדבר הובא לידיעתו.

עם זאת, פסק הדין בעניין קפלן לא היה לעזר למשתלה במקרה הנדון, שכן במקרה הנדון לא הייתה כל טעות של סיווג העסק כ"'קרקע חקלאית" ולא כ"משתלה" כפי שטענה המשתלה, אלא שבאותו מקרה הטעות הייתה טעות מספרית במדידה, ותו לא, ועל פי פסק הדין, טעות שכזו מאפשרת גביית ארנונה רטרואקטיבית.

 במידה והנכם מחזיקים בעסק או בדירת מגורים, אשר לכם חשש כי לגביהם נשלח אליכם חיוב ארנונה שגוי, אתם מוזמנים לפנות למשרדנו לבדיקת שומת הארנונה וקבלת ייעוץ מקצועי.

אין לראות בתוכן כתבה זו משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי.