המונח "דיני ההקפאה" הינו מונח הרלוונטי לעסקים המשלמים ארנונה, שכן המונח עוסק בסמכות הרשות לשנות סיווג עסק לצרכי ארנונה.

"דיני ההקפאה" ראשיתם בשנת 1985: הם הגבילו את סמכותן של רשויות מקומיות בתחום הארנונה. בתחילה נקבעו על ידי המחוקק הוראות "הקפאה" שנתיות ובהמשך – בשנת 1992, עוגן הנושא בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג – 1992, היינו – הנושא עוגן בחוק ההסדרים לשנת 1992, אשר בין היתר הסמיך את שרי הפנים והאוצר לקבוע בעניין תקנות.

על פי סעיף 8(ב) לחוק ההסדרים לשנת 1992 על השרים לקבוע בתקנות את סוגי הנכסים וכן כללים בדבר אופן חישובו של שטח נכס, קביעת שימושו, מקומו וסיווגו לעניין הטלת ארנונה.

בנוסף, על פי סעיף 9 לחוק ההסדרים לשנת 1992, באותן תקנות, על השרים גם לקבוע סכומים מזעריים ומירביים שיטילו הרשויות המקומיות על כל אחד מסוגי הנכסים וכן כללים בדבר עדכון סכומי הארנונה.

סעיף 9(ב) לחוק מוסיף כי על הרשות המקומית להטיל את הארנונה לפי האמור בתקנות ואולם סעיף 9(ב)(2) (שהוסף לחוק בשנת 1998) מבהיר כי "בתקנות יכול שייקבע גם כי רשות מקומית רשאית להטיל ארנונה שלא על פי האמור בהן ובלבד שקיבלה לכך את אישור השרים".

מכוח חוק זה קבעו השרים מידי שנה תקנות מתאימות – "שנתיות", מידי שנה ושנה, וזאת מאז היחקק תיקון זה בחוק ההסדרים לשנת 1992. תקינת התקנות חודשה מידי שנה אולם בהמשך, החל משנת 2007, התקינו השרים תקנות "קבועות". סעיף 5(א) לאותן תקנות "קבועות" משנת 2007 נוגע לשינוי סיווג נכס לצרכי ארנונה והוא קובע כי:

"מועצה לא תשנה בשנת כספים מסוימת סוג, סיווג או תת סיווג של נכס, באופן המשפיע על סכום הארנונה שרשאית הרשות המקומית להטיל לפי תקנות אלה, ולפי החוק, ואולם רשאית היא לשנות סיווג נכס אם בפועל השתנה השימוש בו".

תקנות אלו מכונות "תקנות ההקפאה" והן היוו מושא לאינספור עררים של בתי עסק בפני הרשות, בגין מחלוקת על פרשנות תקנות אלו, כמו גם נפקות פרשנות זו לעניין שיעור הארנונה, ולעניין האפשרות להגדיל את שומת הארנונה רטרואקטיבית.

ככל שבית עסק מבקש לערור על שומת הארנונה שהוטלה עליו, עליו ליטול בחשבון את "תקנות ההקפאה": מדובר בתקנות מורכבות אשר משפיעות על האופן שיש להשיג על שומת הארנונה, ולצורך כך נדרש סיוע של עורך דין מיומן לענייני רשויות מקומיות ומיסוי מוניציפאלי, לצורך ליווי בהליכי ההשגה והערר.

משרדנו עוסק בתחום הרשויות המקומיות והמשפט המנהלי ובתוכם במיסוי מוניציפאלי. במידה והנכם מחזיקים בעסק או בדירת מגורים, אשר לכם חשש כי לגביהם נשלח אליכם חיוב ארנונה שגוי, אתם מוזמנים לפנות למשרדנו לבדיקת שומת הארנונה וקבלת ייעוץ מקצועי.

אין לראות בתוכן כתבה זו משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *