סוגיית הירושה נדונה בבית המשפט בשני סוגי מקרים – כאשר יש בנמצא צוואה, לרבות קופת גמל עם מוטבים, שמשמעותה, כשל צוואה, וכאשר אין צוואה – אז חל חוק הירושה, והיורשים הם קרובי המשפחה מדרגה ראשונה.

עם מותו של אדם, מוגשות הצוואות שכתב, אם כתב, לרשם לענייני ירושה לצורך מימוש הצוואה, ובהיעדר צוואה – חל חוק הירושה.

תפקידו של עורך דין הוא לבדוק, דבר ראשון, אם יש צוואה או שמא מספר צוואות ואם כן, איזו מהן תקיפה, וכן, אם יש הוראות בקופות גמל שונות הקובעות מיהו המוטב. בהיעדר צוואה, כספי העיזבון מחולקים, כאמור, על פי חוק הירושה, וגם כאן, יש מקום לפרשנות כגון – מיהו ידוע בציבור, מהי השפעה בלתי הוגנת ועוד.

אדם אשר מבקש לממש את חלקו בצוואה, מבלי למצוא עצמו מקופח, מוטב כי יצטייד בעורך דין המיומן ובקיא בענייני ירושות וצוואות, אשר ירכז את הטיפול במכלול ההיבטים המשפטיים של הליך מימוש העיזבון – בפעולה אחת אפקטיבית ומרוכזת הנוטלת בחשבון את כל ההיבטים של מימוש העיזבון וקבלת הירושה.

משרד עורכי דין יעל מנדלוביץ מטפל בהיבטים משפטיים של צוואות לרבות:

ניתן לפנות למשרדנו בכל עניין הקשור לירושות ולצוואות לטל: 03-5259595