תביעה נזיקית היא תביעה המתייחסת לאירוע אשר ארע בעבר, ואשר הסב לאדם נזק משמעותי המצדיק פניה לבית המשפט. דיני הנזיקין הם גמישים מאד, ומאפשרים הגשת תביעה בגין קשת רחבה מאד של נושאים.

בנוסף, דיני לשון הרע והגנת הפרטיות מהווים ענף של דיני הנזיקין.

משרד עורכי דין יעל מנדלוביץ מטפל בתביעות נזיקיות מסוגים שונים עם דגש על תביעות נזיקיות בגין התרשלות של רשות ציבורית ומנהלית.

בין היתר אנו מטפלים בתביעות נזיקיות בגין:

 • נזקי גוף שנגרמו עקב התרשלות של רשות עירונית
 • נזקי רעש, לרבות הגשת תביעות נגד רשויות מנהליות ועירוניות בגין מחדלי אכיפה ולרבות צווי מניעה נגד מטרדי רעש
 • נזקים שנגרמו לנכס לרבות ירידת ערך וזאת מכוח דיני התכנון והבניה.
 • נזקים אשר נגרמו כתוצאה מנקיטת הליכי גבייה שלא כדין, המהווים נגישה על פי פקודת הנזיקין.
 • נזקים שנגרמו בגין מעצר שווא או בגין אשפוז כפוי שלא כדין.
 • נזקים שנגרמו כתוצאה מפגיעה בפרטיות או הוצאת לשון הרע.
 • נזקים שנגרמו לאזרח בגין התרשלות חמורה של רשות מנהלית אשר אמונה על רווחתו, טובתו או עניינו של הפרט
 • נזקי גוף כלליים
 • נזקים שנגרמו עקב שימוש במוצרים פגומים
 • נזקים אשר נגרמו לעובד עקב התרשלות המעביד
 • רשלנות רפואית

אם בעבר ניתן היה להגיש תביעות נזיקיות בגין עילות מצומצמות למדי כגון נזקי גוף מוחשיים, כיום התפתחו דיני הנזיקין והם מאפשרים במקרים מסוימים להגיש תביעה נזיקית בגין נזקים לא ממוניים ונזקים רגשיים.

בנוסף, בניגוד לימים עברו, כיום ניתן להגיש תביעות נזיקיות כנגד רשויות שלטוניות בגין התרשלותן באופן הפעלת שיקול דעתן, אם זה הסב ללקוח נזק משמעותי.

על כן, גם אם אינך בטוח שהנזק שנגרם לך מצדיק הגשת תביעה בבית המשפט, מוטב להיוועץ בנושא, ללא שום מחויבות, וזאת במטרה להעריך את סיכויי התביעה, באופן אשר יאפשר לך לכלכל את צעדך ולקבל החלטות