חובת ההתחשבות בשכנים בבית משותף אינה רק חובה חברתית, אלא גם חובה משפטית.

שכנות טובה אינה אך ורק קוד נימוס, למעשה, החובה להתחשב בשכנים במסגרת החיים בבית משותף מעוגנת בשורה ארוכה של פסקי דין בתחום דיני הבתים המשותפים שהמפורסם שבהם הוא פסק הדין בעניין רע"א 6339/97 – משה רוקר ואח' נ' משה סלומון ו-3 אח' .תק-על 99(4), 1.

באותה פרשה ניכס לעצמו אחד הדיירים שטחים מן הרכוש המשותף בבניין, לרבות המרתפים, וזאת לצורך הרחבת דירתו. השכנים הגישו צווי מניעה אולם בשל טעות טכנית שלהם צו המניעה לא עמד בתוקפו במשך חודשיים ובתקופה זו עמל הפולש במלוא המרץ לצורך שיפוץ דירתו.

לצד קביעתו הנחרצת, בהרכב של 7 שופטים, כי על הפולש להשיב את המצב לקדמותו, אחת היא מהי עלות ההריסה של המבנה שבנה ברכוש המשותף בניגוד להיתרי בניה וחרף התנגדות השכנים לאורך כל הדרך, אמר בית המשפט את דברו בנוגע הנפקות המשפטית של יחסי שכנות בבית המשותף:

שיקול נוסף המחזק את התוצאה שאליה הגענו נעוץ באופיים של יחסי השכנות בין בעלי הדירות בבית משותף. אחד המאפיינים של יחסים אלה הוא המתח בין זכות הבעלות הבלעדית של בעלי הדירות בדירותיהם לבין השיתוף שכופה עליהם החוק בענינים שונים (ראו: י' ויסמן "יחד ולחוד בבית המשותף" משפטים טז (תשמ"ו-תשמ"ז) 197; ח' דגן "פרשנות בדיני קניין, הבית המשותף ובעיית הפעולה המשותפת – בעקבות רע"א 7112/93 צודלר נ' יוסף" עיוני משפט כ (תשנ "ו-תשנ"ז) 45). סכסוכים בין בעלי דירות לגבי השימוש ברכוש המשותף ולגבי ניהול הבית המשותף הם סכסוכים נפוצים. על המאפיינים המיוחדים של "יחסי הגומלין בין השוכנים בצל קורתו של בית משותף" עמד כבוד הנשיא מ' שמגר באומרו:

"יחסים אלו מאופיינים, בדרך כלל, בכך שהצדדים להם אינם בוחרים איש את רעהו, והם כאילו נכפים זה על זה באורח אקראי עקב עצם עובדת המגורים. לעתים קרובות, עשויים יחסים אלו להימשך שנים לא מעטות. הם מתאפיינים, בנוסף לכך, בקרבה פיסית הדוקה בין הצדדים — המביאה לכך שפעולתו של האחד משפיעה בהכרח על מצבו של האחר. לאור מרכיבים אלו, כשהם נראים כמכלול, ברור כי אם, ורק אם, יפעלו בעלי הדירות והדיירים, איש כלפי רעהו, בתום לב ובהגינות, יוכל הבית המשותף להתנהל בצורה תקינה, לרווחתם המשותפת של יושביו" (ע"א 2896/90 יוסף טרוצקי ואח' נ' אלפונסו דיין ואח', פ"ד מו(454 (5. ההדגשה שלי – י' ט').

ביתו של אדם הוא מבצרו, ועל כן, בהקשר רגיש זה של יחסי שכנים בבית משותף, יש להקפיד במיוחד על שמירת זכויותיהם של בעלי הדירות ולהיזהר מאוד שלא לפרוץ בהן פרצות.

השארת הבנייה מסיגת הגבול על כנה במקרה הנדון עלולה לפתוח פתח לכך שאיש הישר בעיניו יעשה ברכוש המשותף שבבית המשותף, וכל דאלים יגבר על שכניו שומרי החוק.

אם בית המשפט יתיר את הרסן ויאפשר לכל דייר לעשות ככל העולה על רוחו, יושם מוסד הבית המשותף פלסתר.

במילים אחרות, שיקולים משפטיים קרים אינם מהווים את אמת המידה הבלעדית לבחינת תביעות שמגישים שכנים אחד כנגד השני בגין שימוש לרעה ברכוש המשותף בניין, והשיקול האנושי-חברתי של התחשבות הדדית של השכנים אלו באלו ממלא תפקיד חשוב בפסיקת בתי המשפט בנושאים אלו.

משרדנו עוסק בתחום המקרקעין והרשויות המקומיות ובתוכם בתחום התכנון והבניה ובתים משותפים. אתם מוזמנים לפנות אלינו לייעוץ וטיפול משפטי בנושא.

אין לראות בתוכן כתבה זו משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *