חוזה מתנה-

כללי-

מתנה היא הקניית נכס שלא בתמורה (חוק המתנה, התשכ"ח-1968).

חוזה מתנה הוא חוזה ייחודי ונחתם לרוב ממניעים של רצון טוב וברוב הגדול של המקרים טומן בחובו גם קרבה משפחתית בין הצדדים, ההסכם שונה בצורה מהותית ומבדיל את עצמו משאר החוזים המוכרים לנו וזאת בעיקר משום שנותן המתנה לא דורש שום תמורה בעדה, לעיתים בגלל מורכבותו של החוזה ועקב מחסור באלמנט התמורה, מאפשר המחוקק הקלה לנותן המתנה ובנסיבות מסוימות אף מאפשר לו לחזור בו מההתחייבות.

מעמדו של חוזה מתנה-

מתנה אומנם ניתנת מתוך רצון טוב אך למרות זאת חשוב להסדיר את הנושא בהסכם וזאת משום שאפילו למתנה יכולות להיות השלכות שונות ולא מתוכננות דוגמת מיסוי, בנוסף העלאת ההסכם על הדף תאפשר לצדדים לקבוע תנאים מסוימים ו/או הגבלות שימנעו חוסר נעימות בהמשך הדרך.

חוזה מתנה הוא חוזה לכל דבר ועניין וחלים עליו כל התנאים והחוקים של חוק החוזים כללי וחוק החוזים תרופות (מסדיר הפרה) לרבות כל האלמנטים של תום לב, גמירת דעת והצעה וקיבול, עם זאת כאמור בחוק המתנה קיימים דינים מיוחדים אשר מאפשרים לנותן המתנה לחזור בו מהתחייבותו וזאת כנראה משום שבחוזים אלה חסר מרכיב עיקרי והוא מרכיב התמורה.

תנאים, חיובים ודרישת הכתב-

שני הדברים העיקריים שצריכים להתקיים בחוזה מתנה הם: הסכמה שהדבר ניתן במתנה וכן גמירות דעת הצדדים לגבי המתנה.

בחוזה מתנה ישנם שני מצבים של התחייבות:

  1. התחייבות הנותן לתת את הזכות הקניינית שתהיה לו על הקניין, ז"א שיש לחכות לרגע השכלול ושהמקרקעין יהיו בבעלות הנותן על מנת שיוכל להעבירה.
  2. התחייבות של נותן על הנכס, זהו חוזה שבו ממחה הבעלים את זכותו לטובת מקבל המתנה.

לאור אופיו הייחודי דורש חוזה מתנה הסכם בכתב וזאת לפי סעיף 5 לחוק המתנה וזאת בניגוד לחוזים רגילים שניתן לעשות בעל פה (למעט חריגים), נציין כי בניגוד למה שנהוג לחשוב גם במקרים שבהם המתנה היא מיטלטלין נדרש לערוך הסכם בכתב.

סוגי מתנה-

אנשים רבים מבקשים להעניק ליקיריהם מתנות, כולל כאלו שהינן בעלות ערך כלכלי משמעותי, דוגמת נכס למגורים או למסחר ואפילו סכומי כסף אך לעיתים מדובר במתנה שטומנת בחובה תנאי, מתנות אלו מתחלקות ל-

  1. חוזה מתנה מתלה– החוזה נכרת בין הצדדים והוא מחייב אך הוא אינו מתחיל להתבצע בפועל עד אשר יתקיים התנאי המתלה.

דוגמא– אמא שמתחייבת להעביר במתנה דירה לבנה כאשר הוא יתחתן.

  1. חוזה מתנה על תנאי מפסיק– זהו מקרה הפוך לחוזה המתלה. כאן אין כל מניעה כי החוזה יצא אל הפועל מרגע חתימתו, אולם תנאי מפסיק משמעו כי החוזה ייפסק ברגע שהתנאי המפסיק יתקיים.

דוגמא– אבא שמתחייב להעביר סכום של 200,00 ₪ לבתו כל עוד זו תישאר נשואה ולא תתגרש, כלומר תוקף המתנה יפסק והכסף יחזור לאב במידה והנישואים ייכשלו והבת תתגרש.

התנאים לחזרה מהתחייבות-

סעיף 5 לחוק המתנה מונה 3 נסיבות אשר בהתקיימן תיתכן חזרה מהתחייבות:

1.כל עוד לא שינה המקבל את מצבו בהסתמך על ההתחייבות.

2.החזרת המתנה נובעת משינוי קיצוני בהתנהגות של המקבל כלפי הנותן

3.קיימת הרעה משמעותית במצבו הכלכלי של הנותן.

בהתקיים אחת מהנסיבות האמורות רשאי נותן המתנה לחזור בו מהתחייבותו וזאת כל עוד המתנה עדיין לא הוקנתה, במידה והמתנה כבר הוקנתה למקבל לא ניתן לבטל את נתינתה  באמצעות אחת מעילות אלו ויש לנקוט בצעדים אחרים.

משרדנו מתמחה בעריכת חוזי מתנה ובתביעות לאכיפתם, אתם מוזמנים לפנות אלינו לייעוץ וטיפול משפטי בנושא.

אין לראות בתוכן כתבה זו משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי.