החלטתם להעניק לאחד מקרוביכם נכס ללא תמורה? חשוב לדעת שמכיוון ומדובר במתנה בעלת ערך כספי גבוה עשויות להיות לכך השלכות עתידיות בעיקר בנושא המיסוי, לכן מומלץ שתבצעו הליך זה בקפידה והתייעצות מוקדמת,לפניכם מדריך משפטי ומקוצר אשר תוכלו למצוא בו טיפים ועצות חיוניות בנושא.

 

העברת זכות בנכס ללא תמורה, היא עסקה אשר בה צד מעביר למשנהו זכויות במקרקעין ללא תשלום או תשלום עתידי וללא שום תמורה אחרת כגון טובת הנאה, כלומר במידה והחלטתם להעביר זכויות בנכס, כולן או חלקן, לאדם שקרוב אליכם תמורת סכום פעוט ו/או כל תמורה אחרת הרי שסעיפי הפטור במס שבח ומס רכישה הקבועים לעניין עסקאות מתנה כלל לא יחולו על עסקה שכזו.

הכדאיות של עסקה זו יכולה להתבטא בכמה אופנים, לפניכם עיקרי הדברים-

 

העסקה מתבצעת בצורה הבאה-

העסקה יכולה להיות ללא תנאים כלל או מותנית וכפופה לתנאים מסוימים, בהקשר זה חשוב להזכיר את סעיף 30 לחוק החוזים, אשר קובע במפורש כי חוזה אשר תכנו או מטרתו הם בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או סותרים את תקנת הציבור – בטל, כלומר על התנאים להיות חוקיים ולעמוד בתקנת הציבור. נבדיל ונאמר כי שיקולי תכנון וחסכון במס הינם לגיטימיים וחוקיים, אולם מומלץ להסתייע בעורך דין מומחה וזאת כדי לפעול בצורה נכונה בכל מה שנוגע לפן המשפטי. התנהלות בדרך זו תמנע אי הבנות אל מול רשויות המס, אשר יכולות לראות בפעולות מסוימות ניסיון לעסקה פיקטיבית.

דוגמאות להסכמים מותנים

 

מיסוי מקרקעין

מס שבח

עסקה של העברת זכות במקרקעין ללא תמורה מיחיד לקרובו, תהיה פטורה ממס שבח מקרקעין, זאת לפי סעיף 62 לחוק מיסוי ומקרקעין, חשוב לציין כי בשנת 2013 חלו שינויים בחוק בנוגע להגדרת "קרוב" לעניין מס השבח בעסקאות שכאלו, וכיום בוטל הפטור בהעברה בין אחים וגיסים.

מס רכישה

בעסקת העברה ללא תמורה של דירה במתנה מיחיד לקרובו, יהא זכאי מקבל המתנה לפטור חלקי בשיעור של שליש מגובה תשלום מס הרכישה וזאת לפי תקנה 20 לתקנות מס רכישה. במידה וההעברה ללא תמורה מבוצעת לטובת בן זוג אשר חי יחד איתו באותה דירה, על העסקה יחול פטור מלא ממס רכישה, במידה והם אינם מתגוררים יחד מס הרכישה יעמוד על שליש ממס הרכישה הרגיל.

 

תקופת צינון לאחר קבלת המתנה

לפי חוק מיסוי מקרקעין, בעל דירה אשר קיבל אותה במתנה, נדרש להמתין תקופה צינון מסוימת לפני שימכור אותה, זאת במידה והוא רוצה להיות זכאי לפטור מתשלום מס שבח בזמן המכירה. במסגרת הרפורמה שנעשתה בחוקי מיסוי מקרקעין בשנת 2013 שונו תקופות הצינון בעסקאות מסוג זה, להלן הפירוט בקצרה-

סקרנו בקצרה את ההיבטים העיקריים, אשר נוגעים ל"העברת זכות בנכס ללא תמורה לקרוב", נציין כי עסקאות שכאלו הינם עסקאות מקרקעין לכל דבר ועניין ואסור להקל בהם ראש משום שעסקאות מסוג זה טומנות בחובם מכשולים עתידיים רבים.

לקבלת ייעוץ מקצועי ומקיף תוכלו לפנות אלינו, משרדנו עוסק רבות בתחום המקרקעין ולו ניסיון רב בתחום, נשמח לעמוד לשירותכם.

אין לראות בתוכן מאמר זה משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי.