לפני מספר ימים נכנס לתוקף תיקון 82 לחוק מיסוי מקרקעין לפיו אם מכרתם נכס בתקופה שבין 1.1.2014 ואילך ושילמתם בגין המכירה מס שבח, יתכן ומגיע לכם החזר חלקי של המס ששולם.
התיקון קובע כי בעסקאות מכר אשר מס השבח חושב בגינן בחישוב ליניארי מטיב לדירה מזכה, לא ישולם מס על הסכום האינפלציוני החייב.

ניתן להנות מחישוב לינארי מטיב גם במכירה בין יורשים, על אף היותם קרובי משפחה, בתנאי שמדובר בחלוקת עיזבון בין יורשים כמשמעותה בסעיף 5(ג)(4) והתמורה שולמה מחוץ לנכסי העזבון. במקרה כזה כדאי להגיש בקשה לתיקון השומה.