עבירת לשון הרע נחשבת לעבירה חמורה, היא יכולה לגרום נזק רב לאדם ולשמו הטוב.

חוק איסור לשון הרע בישראל חוקק בשנת 1965, הוא עוסק בהגנת כבודו ושמו הטוב של האדם באמצעות הטלת איסור על פרסום ביטויים העלולים להשפיל ולבזות אדם, החוק מגדיר כי פרסום שכזה יכול להוות עוולה אזרחית נזיקית, בנוסף לאחריות הנזיקית שניתן להטיל על מפרסם הדברים אפשר גם לפי סעיף 6 לחוק להטיל שנת מאסר בפועל על מי שפרסם דברי לשון הרע מתוך כוונה לפגוע, חוק זה אמור לערוך איזון בין חופש הביטוי והעיתונות לבין הזכות לכבוד ולשם טוב. במהלך השנים בוצעו מספר שינויים בחוק וזאת על מנת להתאים אותו לרוח התקופה ולשינויים שהתרחשו בחברה הישראלית. אחת מהתוספות המעניינות לחוק הוא סעיף 7א שהוסף בשנת 1998 וקובע פיצוי של עד 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק כנגד פרסום לשון הרע במדיות השונות ולעיתים פיצוי כפול מזה במידה ותוכיחו כי הדברים פורסמו בכוונה לפגוע.

בתביעת לשון הרע עלינו לבחון 2 דברים עיקריים-

האם מדובר בלשון הרע? : המבחן הוא מבחן אובייקטיבי אותו צריך ליישם בית המשפט, כלומר יש להראות שהאדם הסביר היה נפגע מהדברים שנאמרו ואין זה משנה כלל האם בפועל האדם אליו כוונו הדברים נעלב, מספיק שהייתה אפשרות בפרסום לפגוע.

האם מדובר בפרסום? : פרסום יכול להיות במגוון דרכים, בכתב, בעל פה ואפילו בציור או תמונה, בנוסף מספיק שהפרסום הגיע לאדם אחד נוסף כדי שייחשב כפרסום שבגינו ניתן לתבוע, כלומר לא מדובר בהכרח בפרסום במדיה רחבה כמו טלוויזיה או רדיו, בימינו מכירה הפסיקה גם באינטרנט (לשון הרע באינטרנט) כמקור פרסום לכל דבר ועניין.

מנגד, במידה ותבעו אתכם בגין לשון הרע עומדות עבורכם 3 טענות להגנה והם:

  1. פרסום מותר- פרסום דברים בשל חשיבות הגעת המידע לציבור וזאת למרות שהם פוגעניים.
  2. אמת דיברתי- הדברים שנאמרו מבוססים אפילו בחלקם  ויש בהם מין האמת, בנוסף דרוש שיהיה בפרסום עניין ציבורי.
  3. פרסום בתום לב- לא תהיה עילה ללשון הרע במידה והמפרסם נהג בתום לב מלא, והדברים שפורסמו מוגדרים ב-12 תתי הסעיפים שבסעיף 15 (תתי סעיפים אלו עוסקים בחוסר ידיעה על קיום הנפגע, הגנה על עניין אישי ועוד).

חשוב לציין כי אנו חיים במדינה דמוקרטית שבה מיוחסת חשיבות גבוהה לחופש הביטוי ועל כן לא כל פרסום מעליב יוכל להיחשב כפרסום לשון הרע,  ציטוט חשוב בנושא עלה בפס"ד תומרקין שם נאמר- "מה שחשוב הוא מהי משמעות הדברים אם היה קורא אותם אדם סביר ורגיל, אין זה משנה מה הייתה כוונת הכותב או הבנת הקורא בפועל אלא מה לדעת השופט היה מייחס למילים האדם הסביר, עלינו להתייחס גם לעניין תום הלב ולקבוע האם מדובר בעובדות או בהבעת דעה".

משרדינו מתמחה בעוולות לשון הרע, במידה ואתם חשים כי נפגעתם בגין לשון הרע, תוכלו לפנות למשרדינו ואנו נבחן האם היה בפרסום המדובר דבר לשון הרע ואילו סעדים תוכלו לקבל בגין המקרה.