ליטיגציה הינה התדיינות, והיא רלוונטית לכל תיק אשר הגיע, או עתיד להגיע, להתדיינות בפני בתי המשפט או בפני כל ערכאה שיפוטית אחרת.
בניגוד לסברה הרווחת, לא כל עורך דין עוסק בהתדיינות, ובטח שאינו מתמחה בהתדיינות. הליטיגציה הינה תחום התמחות ספציפי, המחייב היכרות מעמיקה עם סדרי הדין, הקובעים את כללי המשחק בערכאות השיפוטיות, חשיבה אסטרטגית והיכרות עמוקה עם פסקי דין רבים – והכל בכדי להגדיל ככל שניתן את הסיכוי לזכות במשפט או להימנע מלהגיע למשפט – הכל בהתאם לנסיבות המקרה הפרטני.

לאחרונה נחנכה במשרדנו מחלקת ליטיגציה מסחרית-אזרחית. לצוות המשרד ניסיון רב בתחום הליטיגציה המסחרית-אזרחית, בין אם בייצוג חברות ענק זרות וישראליות, ובין אם בייצוג אנשים פרטיים וגופים קטנים.

מחלקת הליטיגציה במשרדנו עוסקת בהתדיינות משפטית, בין היתר, בתחומים הבאים:

 • סכסוכים חוזיים
 • סכסוכים מסחריים
 • סכסוכי בעלי מניות
 • פירוק שותפויות
 • תביעות הנוגעות למקרקעין
 • עבודות קבלן
 • מכרזים
 • עתירות מנהליות
 • ייצוג מול רשויות
 • בוררויות וגישורים
 • תביעות בגין מטרדים
 • תביעות הקשורות ליחסי עבודה
 • תביעות לפינוי מושכר