המשרד מייצג בתי עסק ותושבים בבתי המשפט לעניינים מקומיים במקרים של הגשת כתבי אישום בגין עברות בניה שונות כגון: בניה ללא היתר, בנייה בסטייה מהיתר, שימוש חורג מהיתר ובמקרים בהם ניתן קנס מינהלי, צו מניעה, צו הריסה או צו סגירה.

ליווי ויצוג משפטי בהתנהלות מול משרדי הרשויות המקומיות השונות לקידום וקבלת היתר כמבוקש.

דיני תכנון ובניה

המשרד עוסק בהיבטים המשפטיים הקשורים למגע של האזרח עם הרשות, בענייני תכנון ובניה, ייצוג בהתנגדויות ועררים, שינוי יעוד תכנוני של עסק, או שינוי יעוד תכנוני של נכס מקרקעין. עו"ד יעל מנדלוביץ מטפלת בכל הנושאים הללו, החל מרמת המיקרו, של ליווי בעת הכנת התוכניות, ועד לרמת המאקרו, של תכנון ושינוי יעוד של שטחים גדולים, עבור קבלנים ויזמי נדל"ן.