חוק התכנון והבניה ותקנותיו מגדירים לאילו עבודות בניה נדרש היתר בניה המונפק במשרדי הרשויות המקומיות. ביצוע עבודות בניה ללא היתר, או באופן שחורג מן ההיתר הקיים מהווה עבירה על חוק התכנון והבניה. לכל נכס מקרקעין ייעוד לשימוש מסוג מסויים, יעוד זה נקבע בתוכניות בניין עיר ובתיק הבניין של הנכס. שימוש בנכס לייעוד שאינו מתאים מהווה עבירת שימוש חורג, בגינה תגיש הרשות המקומית כתב אישום. העבירות על חוק התכנון מהוות עבירות פליליות ונידונות בפני בית המשפט לעניינים מקומיים, לפי כללי סדר הדין הפלילי הנוהג.

בגין עברות של בניה ללא היתר ושימוש חורג מהיתר ינקטו הליכים פליליים אשר חלקם יחלו בהתראה שתשלח הרשות המקומית לבעל הנכס ו/או למשתמש בנכס לאחריה יוגש כתב אישום במסגרתו תבקש התובעת צו הפסקת השימוש, צו הריסה וכן ענישה כספית, מאסר על תנאי ואף מאסר בפועל.

במקרים מסויימים לרשות המקומית הסמכות להגיש בקשה לצו הריסה מנהלי, אשר מהווה הליך קצר ונקודתי להריסה מהירה של בנייה חדשה.

במידה וקיבלת התראה מן הרשות המקומית, כתב אישום בגין שימוש חורג מהיתר, כתב אישום בגין בניה ללא היתר, כתב אישום בגין פיצול דירה, צו הריסה מנהלי או צו הריסה שיפוטי, כתב אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון ו/או צו סגירה לעסק פנו למשרדנו ונשמח להעניק לכם יעוץ וליווי משפטי מתאים. למועד הפניה ישנה חשיבות מכרעת בהליכים אלו, ככל שההליך נמצא בשלב ראשוני, סביר כי ניתן יהיה ליצגך בצורה הטובה ביותר אשר תוביל לתוצאה מספקת.

למשרדנו ניסיון רב בתחום עבירות הבניה, דיני המקרקעין, דיני התכנון והבניה, משפט מנהלי ופלילי, באמצעות הידע הרב והניסיון בייצוג נאשמים בפני הרשויות המקומיות השונות, וכן במועצות מקומיות, נוכל לסייע לך להיחלץ מן ההליך הפלילי תוך מזעור הנזקים הצפויים לך. במהלך השנים הצלחנו להשיג ללקוחותינו ביטול כתבי אישום, מחיקת נאשמים, הסדרי טיעון וזיכויים הכל לפי סוג ההליך, עובדות כתב האישום וחומר הראיות.

שימוש חורג

המושג שימוש חורג מתייחס למקרים בהם אין התאמה בין סוג השימוש אשר עושה אדם בנכס לבין השימוש המותר בנכס, על פי היתר הבניה והתוכנית בניין העיר (תב"ע). רבים נוהגים לטעות ולהסתמך על אופן הרישום בלשכת רישום המקרקעין, או לפי הסיווג לפיו מחוייב הנכס בארנונה.

דוגמא לשימוש חורג:

במידה ומחזיק בנכס מבקש לעשות בו שימוש חורג מן ההיתר באפשרותו להגיש אל הועדה המקומית בעירו בקשה לשימוש חורג, במסגרתה יהיה עליו לפרסם את הבקשה באופן שיאפשר לדיירים האזור להתנגד לשימוש המבוקש.

טענות המתנגדים יועלו בכתב וידונו בפני הועדה המקומית והיא זו שתכריע בהן.

צו הריסה מנהלי

צו הריסה מנהלי הינו הליך מהיר אשר מאפשר לרשות המקומית לדרוש מבית המשפט קבלת צו להריסת בניה חדשה, ללא הצורך בניהול הליך משפטי ארוך ומורכב. על ההריסה להתבצע תוך יממה עד שלושים יום ממועד מתן צו ההריסה.

עם קבלת הבקשה לצו הריסה עליך לפנות לליווי משפטי דחוף, במסגרתו יתבקש בית המשפט לבטל את צו ההריסה. לצורך הגשת בקשת ביטול צו עומדים למבקש 3 ימים בלבד מיום היוודע דבר הצו המבוקש. בית המשפט יקבע דיון במעמד הצדדים תוך 7 ימים.

על מנת לבטל צו הריסה יש להוכיח לבית המשפט כי נפלו פגמים בהגשת הבקשה לצו ההריסה. בית המשפט יבחן את היקף הבניה, מיקומה, האם ניתן לקבל היתר כדין ויעריך מה הפגיעה במבקש ובציבור אם יבוטל הצו.