מהם דיני ההקפאה לעניין ארנונה המוטלת על מפעלים ובתי עסק?

המונח "דיני ההקפאה" הינו מונח הרלוונטי לעסקים המשלמים ארנונה, שכן המונח עוסק בסמכות הרשות לשנות סיווג עסק לצרכי ארנונה. "דיני ההקפאה" ראשיתם בשנת 1985: הם הגבילו את סמכותן של רשויות מקומיות בתחום הארנונה. בתחילה נקבעו על ידי המחוקק הוראות "הקפאה" שנתיות ובהמשך – בשנת 1992, עוגן הנושא בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי […]

חיוב רטרואקטיבי בארנונה בשל טעות במדידה

במשך שנים רבות מחייבת העיריה בית עסק מסוג משתלה חיוב חסר בארנונה, בשל טעות במדידה. כאשר מתבררת הטעות, האם נתונה לעירייה הסמכות לתקן את הטעות רטרואקטיבית, ולהטיל על בעל העסק חיוב ארנונה – לשנים אחורנית? שאלה זו נדונה בעמנ (ת"א) 26594-05-11 משתלת בית הירוק (1989) בע"מ נ' מנהלת הארנונה המחלקה למים וגביה עיריית רמת גן […]

כיצד קובעת הרשות המקומית את שומת הארנונה?

חיוב נישום בארנונה מורכב משני שלבים: שלב קביעת צו הארנונה הכללי שלב השומה הספציפי בשלב השומה הספציפי מיושם הצו הכללי על עניינו של הנישום הספציפי. השופט פוגלמן קבע בעניין עע"ם 7749/09 אורט ישראל חברה לתועלת הציבור נ' הממונה על מחוז ירושלים במשרד הפנים, ([פורסם בנבו], 30.11.2011) כי: "חיוב נישום בארנונה, בדומה להטלת מס, מורכב משני […]