זכויות בעלי חיים ובעליהם

זכויות בעלי חיים המשרד חרט על דגלו מיום היווסדו לסייע ולהגן על בעלי חיים, זכויותיהם וזכויות בעליהם. במסגרת החקיקה בישראל ישנם חוקים אשר נועדו להגן על זכויות אלה ואף חוקים, תקנות וחוקי עזר אשר יוצרים חובות על אדם המחזיק בעל חיים...

Read More