הגנה מן הצדק בעבירות תכנון ובניה

הגנה מן הצדק הגנה מן הצדק היא דוקטרינה משפטית אשר הוכרה בפסיקה הישראלית בשנת 1994, ע"פ דוקטרינה זו רשאי בית המשפט לבטל אישום אשר הגשתו או בירורו עומדים בסתירה לעקרונות של צדק והגינות משפטית, בית המשפט העליון הכיר לראשונה בדוקטרינה זו בפס"ד יפת, שם קבע בית המשפט כי דוקטרינה זו תתקבל רק במקרים נדירים ביותר […]

חוזה מתנה

חוזה מתנה- כללי- מתנה היא הקניית נכס שלא בתמורה (חוק המתנה, התשכ"ח-1968). חוזה מתנה הוא חוזה ייחודי ונחתם לרוב ממניעים של רצון טוב וברוב הגדול של המקרים טומן בחובו גם קרבה משפחתית בין הצדדים, ההסכם שונה בצורה מהותית ומבדיל את עצמו משאר החוזים המוכרים לנו וזאת בעיקר משום שנותן המתנה לא דורש שום תמורה בעדה, […]

תיקון צו רישום בית משותף

תיקון צו רישום בית משותף בקשה לתיקון צו רישום בית משותף בפנקס הבתים המשותפים הינו הליך אשר במסגרתו מבקש אחד הצדדים הנוגעים למבנה המשותף לשנות את פרטי הרישום הכלולים בצו רישומו של הבית המשותף, תחת תיקון הצו אפשר לשנות את הרישום בלשכת המקרקעין ולהציג שינויים כמו העברה של הצמדה מדירה לדירה או בנייה של חדר […]