קבלת היתר לשימוש חורג לגני ילדים

רק קבלת היתר לשימוש חורג מן הרשות המקומית תאפשר לגן להוסיף לפעול ולהתקיים. על מנת לטפל בהליכים המשפטיים השונים באופן מקצועי, יסודי ויעיל יש להיעזר בעורך דין המצוי בדיני הרשויות המקומיות

חוק רישוי עסקים

על אף הבירוקרטיה הכרוכה בקבלת רישיון לעסק טעון רישוי והגבלת חופש העיסוק, חשיבות החוק הינה שמירה על בריאות הציבור בטיחותו ושלומו, איכות הסביבה, ומניעת מפגעים ומטרדים, מחלות וזיהומים.

בעלי עסקים אשר אינם פועלים במסגרת החוק חשופים להגשת כתבי אישום פליליים ותביעות אזרחיות נזקיות.